0968.661.979

484,000,000 

Kích thước tổng thể: 5380*1875*2890mm

Xe tải isuzu 1t4 thùng kín: 485tr

Xe tải isuzu 2t4 thùng kín: 485tr

Xe tải isuzu 1t4 thùng lửng: 468tr

Xe tải isuzu 1t9 thùng mui bạt: 484tr

Xe tải isuzu 2t4 thùng mui bạt: 484tr